Szkoła Podstawowa nr 1
im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu

03-11-2022 "It Fitness Test"

W ramach lekcji informatyki uczniowie z klas siódmych i ósmych wykonali IT Fitness Test, który jest najbardziej kompleksowym testem kompetencji cyfrowych.

W tym roku po raz pierwszy odbywa się jednocześnie na terenie czterech krajów: Czech, Polski, Słowacji i Węgier. IT Fitness Test to sprawdzona metoda pomiaru alfabetyzmu cyfrowego. Jego wyniki zobrazują poziom umiejętności uczestników w obszarze IT. Sprawdzian przeznaczony jest przede wszystkim dla uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych i pozwala ocenić ich gotowość do dalszej nauki. Podczas wykonywania testu, uczestnicy mogą korzystać ze wszelkich narzędzi i zasobów dostępnych w sieci w czasie wykonywania zadań. Pozwala to uczniom nabyć nowych umiejętności już w czasie rozwiązywania testu i skupić się na pełnym zrozumieniu poszczególnych pytań.


Uczniowie, którzy wzięli udział w teście i osiągnęli dobre wyniki, mają szansę otrzymać atrakcyjne nagrody rzeczowe. Mogą oni również dzielić się swoimi wynikami za pomocą mediów społecznościowych z hasztagiem #ITFitnessTest.
Aneta Machura