Szkoła Podstawowa nr 1
im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu

03-11-2022 Plenerowe Obserwatorium Ekologiczne w ogrodzie szkolnym

Plenerowe Obserwatorium Ekologiczne w ogrodzie szkolnym
W czerwcu 2022 roku szkoła podjęła współpracę z Air Products Sp. z o.o. z siedzibą w Siewierzu nad realizacją projektu, którego celem jest podnoszenie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży szkolnej. Efektem wspólnych działań jest utworzenie Plenerowego Obserwatorium Ekologicznego w przyszkolnym ogrodzie.


Plenerowe Obserwatorium Ekologiczne będzie pełniło funkcję zewnętrznej pracowni szkolnej, w której uczniowie będą w bezpośredni sposób obserwować i poznawać żywe oraz nieożywione składniki przyrody, a także relacje występujące pomiędzy nimi. Dzięki temu dzieci i młodzież będą odkrywać znaczenie prawidłowego funkcjonowania przyrody, potrzebę zapobiegania degradacji i ochrony środowiska naturalnego.


Obserwatorium zostało wyposażone w pięć dużych ławostołów o kształcie sześciobocznym i zewnętrzną tablicę kredową o wymiarach 200×100 cm. Zakupione zostały niezbędne pomoce do obserwowania organizmów żywych: pudełka z lupą powiększającą do obserwacji w terenie, arkusze powiększające w ramce do obserwacji niewielkich obiektów żywych i nieożywionych, lornetki do obserwacji obiektów oddalonych oraz siatki do chwytania owadów. Ponadto, z myślą o najmłodszych uczniach, została zakupiona wielkoformatowa gra planszowa „Segreguj śmieci” o wymiarach 400×400 cm, gdzie pionkami są sami uczniowie. Na realizację projektu łącznie przeznaczono kwotę 23.161,75 zł., która w całości została pokryta ze środków firmy Air Products Sp. z o.o.


W Plenerowym Obserwatorium Ekologicznym będą odbywać się przede wszystkim lekcje przyrody w klasach 4 i biologii w klasach 5–8, ale także lekcje innych przedmiotów według potrzeb uczniów i nauczycieli. Pracownia posłuży także do realizacji zajęć pozalekcyjnych, w tym Klubu młodego naukowca, podczas którego uczniowie klas 7 prowadzą proste obserwacje i doświadczenia biologiczne. Z zajęć przyrodniczych, sportowych i rozwijających, na świeżym powietrzu, będą korzystać także uczniowie klas 1–3 oraz uczniowie grup świetlicowych.


Plenerowa pracownia w ogrodzie szkolnym pozostawała do tej pory tylko w sferze szkolnych marzeń. Jednak dzięki zaangażowaniu pracowników Air Products Sp. z o.o. na czele z Panią Agnieszką Orłowską-Hirsa, która pełniła funkcję koordynatorki projektu i jest jednocześnie Przewodniczącą Rady Rodziców w naszej szkole, Plenerowe Obserwatorium Ekologiczne zostało stworzone i tym samym nasze marzenie stało się rzeczywistością. W dniu 26 października br. dzięki pomocy pozostałych pracowników firmy Air Products Sp. z o.o. tj.: Pani Anny Orłowskiej, Pani Małgorzaty Sikory, Pani Katarzyny Szewczyk, Pani Marty Znamierowskiej, Pana Michała Hirsa i Pana Rafała Nowaka wyposażenie zostało zamontowane a uczniowie Piotr Nowak, Wiktor Znamierowski i Franciszek Szewczyk, którzy towarzyszyli rodzicom podczas prac, chętnie przetestowali zakupione pomoce dydaktyczne.


Za życzliwość oraz wkład pracy w poszerzanie infrastruktury szkolnej i tym samym pozytywny wpływ na podnoszenie jakości pracy szkoły składamy serdeczne podziękowania Panu Jackowi Cichoszowi – Prezesowi Zarządu Air Products Sp. z o.o. oraz wszystkim zaangażowanym pracownikom firmy.

Katarzyna Nowak