Szkoła Podstawowa nr 1
im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu

15-11-23 Bajać na ludowo

Bajać na ludowo - ilustratorski konkurs ogłoszony przez Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi, konkurs skierowany do uczniów klas I-VIII, termin składania prac do 25.11.2023r.
Regulaminy i karta zgłoszeń do wymienionych powyżej konkursów w załącznikach poniżej. Uczniowie bez możliwości wydruku kart i regulaminów zgłaszają się po ich odbiór do nauczyciela plastyki.