Szkoła Podstawowa nr 1
im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu

17-05-24 Konkurs ,,Królowie i władcy Polski z dynastii Jagiellonów"

Regulamin konkursu historycznego ,,Królowie i władcy Polski z dynastii

Jagiellonów”

1. Konkurs przeznaczony dla uczniów klas IV-VII
2. Przedmiotem konkursu jest wiedza królach i władcach Polski z dynastii Jagiellonów.

Cele konkursu:

a) rozwijanie zainteresowań uczniów szkół podstawowych historią własnego
kraju,
a) upowszechnianie i pogłębianie wiedzy uczniów na temat dynastii Jagiellonów;
a) rozwijanie myślenia historycznego,
a) utrwalanie wiedzy faktograficznej z zakresu historii,
a) motywowanie do pogłębiania znajomości historii Polski poprzez uczestnictwo
w Konkursie,
a) promowanie uczniów szczególnie uzdolnionych.
a) Pogłębienie informacji o: Władysławie Jagiełły, Władysławie III Wareńczyku,
Zygmuncie I Starym, Zygmuncie II Auguście, Kazimierzu IV Jagiellończyku,
Annie Jagiellonce.

Zasady konkursu

1. Konkurs składa się z jednego etapu.
1. Konkurs odbędzie się 27 maja 2024 r. o godz. 12.45. Konkurs ma formę testu
składającego się z pytań otwartych i zamkniętych i trwa 45 min.
1. Zgłoszenie do uczestnictwa w konkursie przyjmuje nauczyciel historii Pan Piotr Czoik
do 23 maja 2024 r.
1. Uczeń otrzymuje jeden punkt za każdą prawidłową odpowiedź.
1. Podczas trwania konkursu uczeń pracuje samodzielnie i nie zakłóca w żaden sposób
przebiegu konkursu.
1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwa Komisja Konkursowa.

Wyniki Konkursu

1. Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się 4 czerwca 2024 r.
1. Dla zwycięzców przewidziane są dyplomy i nagrody rzeczowe.
1. Wszyscy uczestnicy konkursu będą uhonorowani dyplomami.

Literatura:
1. Podręczniki do nauki Historii od klasy 4 do 6 zatwierdzone przez MEN – w
szczególności Wydawnictwo GWO „Historia”
2. Poczet Królów Polskich, Agnieszka i Robert Jaworscy, Wyd. Horyzonty, Konin 2022,
3. Królowie Polscy i rodziny królewskie,
4. Królowie i książęta Polscy- mini encyklopedia