Szkoła Podstawowa nr 1
im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu

18-06-24 „Bliżej siebie i innych, z dala od używek”

„Bliżej siebie i innych, z dala od używek” – edycja 2024 – kampanii profilaktycznej „Zachowaj Trzeźwy Umysł”
Tegoroczna kampania profilaktyczna „Zachowaj Trzeźwy Umysł” miała na celu:
- edukację uczniów w zakresie samoakceptacji jako klucza do zrozumienia siebie i własnych emocji,
- promowanie konstruktywnych postaw związanych ze zdrowym stylem życia oraz atrakcyjnych dla dzieci i młodzieży aktywności prospołecznych jako alternatywy wobec wielu zachowań ryzykownych.
Włączając się w działania projektu, chętni uczniowie wzięli udział w konkursie plastycznym: „Bliżej siebie i innych, z dala od używek”. Zadaniem uczestników konkursu było wykonanie pracy plastycznej, która odnosiła się do tegorocznego motywu przewodniego kampanii.
W konkursie wzięło udział 128 uczestników, którzy wykonali 93 prace indywidualne oraz 5 prac zespołowych. Wszystkie prace zostaną przesłane na konkurs ogólnopolski.

Na etapie szkolnym wyróżniono 15 uczniów:


Natalia Gołuchowska (III a),

Zuzanna Teper (III a),

Wiktoria Mizerska (IV b),

Magdalena Kocela (IV b),
Agata Markiewicz (IV c),

Zofia Pawełczyk (IV c),
Tymoteusz Owczarek (IV c),

Marcel Waluszczyk (IV c),
Martyna Śliwa (V a),

Jacek Kobylus (V b),
Lena Zaręba (V b),

Bruno Janusz (VI a),

Hanna Wróbel (VI c),
Alicja Majeranek (VII b),

Paweł Krzykawski (VII b).


Pozostali uczestnicy również otrzymali upominki za udział w konkursie.
Gratulujemy uczniom wyróżnionym na szkolnym etapie konkursu, a wszystkim uczestnikom życzymy powodzenia na etapie ogólnopolskim.


Pedagog specjalny
Renata Kaczmarek