Szkoła Podstawowa nr 1
im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu

20-06-23 „Ekopracownia pod chmurką”

„Ekopracownia pod chmurką” powstanie w Szkole Podstawowej nr 1
im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu

W marcu br. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu wzięła udział w konkursie ”Ekopracownia pod chmurką” zorganizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Celem konkursu było utworzenie na terenie należącym do placówki oświatowej przestrzeni dedykowanej prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu przyrody, biologii, ekologii, geografii, geologii itp. w szkołach podstawowych oraz szkołach średnich. Nasza szkoła została laureatką tego konkursu.
W ramach konkursu, który polegał na zagospodarowaniu części terenu należącego do szkoły, zostanie utworzony terenowy punkt dydaktyczny, czyli nietypowa pracownia ekologiczna. Prowadzone w nim będą zajęcia terenowe z zakresu edukacji ekologicznej. Całkowity koszt zadania został zaplanowany na kwotę 87 445,00 złotych, w tym z dotacja WFOŚiGW w Katowicach wynosi 69 956,00 zł.
Uczniowie szkoły podstawowej będą mogli poszerzać swoją wiedzę, rozwijać pasje oraz znajdą miejsce do odpoczynku w dużej, zadaszonej altanie. Dzięki temu zajęcia będą realizowane o każdej porze roku, bez względu na pogodę. Dzieci i młodzież zintegrują się na zajęciach z wychowawcą, zrelaksują się i wypoczną. Kształt i wielkość altany zapewnia możliwość korzystania z niej jednocześnie przez większą grupę uczniów. Do dyspozycji dzieci będą ustawione w altanie ławy edukacyjne, które znacząco podniosą atrakcyjność lekcji z przedmiotów przyrodniczych.
Do projektu wprowadzone zostaną elementy małej architektury, takie jak wyznaczona ścieżka edukacyjna z tablicami edukacyjnymi z nadrukiem dwustronnym i jednostronnym, kosze na śmieci segregowane oraz elementy ruchome do gier i zabaw.
Ścieżka zaczyna się pomiędzy drzewami i krzewami , a kończy w strefie przeznaczonej na odpoczynek i zajęcia stolikowe dla uczniów.
Ciekawym elementem projektu jest wytyczenie ścieżki sensorycznej przeznaczonej dla wszystkich, którzy będą chcieli poznawać ogród za pomocą kilku zmysłów (dotyk, węch, wzrok). Składa się z trasy zbudowanej z różnorodnych materiałów utwardzonych i organicznych.
Dzięki właściwemu usytuowaniu „Ekopracowni pod chmurką” możliwa jest przez cały rok obserwacja roślin i zwierząt, organizacja zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem tablic i gier edukacyjnych, organizacja zajęć ekologicznych dotyczących wtórnego wykorzystania surowców, obserwacja procesów zachodzących w kompostowniku, organizacja zajęć dotyczących bioróżnorodności oraz organizacja wszystkich innych lekcji w bliskości z naturą.
Realizacja zadania przewidziana jest na okres od 2 września 2023 roku do 14 czerwca 2024 roku.
Jolanta Serwa