Szkoła Podstawowa nr 1
im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu

26-04-23 XI Gminne Dyktando Ekologiczne

XI Gminne Dyktando Ekologiczne

20 kwietnia 2023 roku w Szkole Podstawowej nr 1 im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu odbył się finał XI Gminnego Dyktanda Ekologicznego, organizowanego w ramach Gminnej Konferencji Ekologicznej z okazji Dnia Ziemi. Tegoroczną klasówkę ortograficzną uświetnili swoją obecnością Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz Pan Zdzisław Banaś, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu Pan Rafał Wieja, Przewodnicząca Towarzystwa Ekologicznego Wawrzynek Pani Katarzyna Nowak.

Po uroczystym otwarciu Konkursu przez pana Dyrektora Rafała Wieję oraz po przemówieniu Burmistrza Pana Zdzisława Banasia nastąpiła część artystyczna przygotowana pod kierunkiem Pana Mariusza Torbusa, który co roku zaskakuje zgromadzonych mistrzów ortografii nowymi pięknymi aranżacjami utworów wokalnych. Uczestnicy Dyktanda mogli posłuchać Natalii Jąderko, Kariny Stuczeń, Marcela Satorę i Wiktora Wyszyńskiego.

W tym roku do etapu finałowego dyktanda przystąpiło 36 uczniów ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych Miasta i Gminy Siewierz. Przez jedenaście lat o zaszczytny tytuł Mistrza Ortografii Miasta i Gminy Siewierz rywalizowało 368 uczestników. Byli to finaliści etapu szkolnego w trzech kategoriach wiekowych. Kategorię pierwszą stanowili uczniowie klas IV – VI, kategorię drugą – uczniowie klas VII – VIII, kategorię trzecią – uczniowie szkół ponadpodstawowych. Do każdej kategorii przypisane były różne teksty dyktand. W głównej mierze były to kompilacje tekstów opracowanych przez zespół nauczycieli polonistów oraz teksty sekretarz Rady Języka Polskiego przy Polskiej Akademii Nauk, dr Danuty Krzyżyk. Mimo iż w gminnej klasówce rywalizowali mistrzowie ortografii z poszczególnych szkół, nikomu nie udało się napisać dyktanda bezbłędnie. Jednak sam udział w Dyktandzie okazał się być atrakcyjną formą doskonalenia umiejętności poprawnej pisowni i jednocześnie okazją do refleksji nad ekologią. Duże znaczenie dla uczestników miała także integracja młodzieży z Miasta i Gminy Siewierz.

Zwycięzcami XI Gminnego Dyktanda Ekologicznego zostali:

· w kategorii szkół podstawowych – klasy IV - VI

I miejsce Hanna Szymańska – Szkoła Podstawowa nr 2 w Siewierzu

II miejsce Dawid Kabziński - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Księstwa Siewierskiego

w Siewierzu

III miejsce – Maria Jędrzejewska – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Żelisławicach

· w II kategorii uczniów VII i VIII SP

I miejsce Patrycja Łukasik – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Wojkowicach Kościelnych

 

II miejsce Maja Śliwa – Szkoła Podstawowa nr1 im.Księstwa Siewierskiego w Siewierzu

III miejsce Nadia Białas – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Wojkowicach Kościelnych

· w III kategorii - uczniowie szkół ponadpodstawowych;

I miejsce Agnieszka Wylon – Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Siewierzu

II miejsce Julia Mucha - Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Siewierzu

III miejsce Monika Rybak - Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Siewierzu

Podsumowania XI Gminnego Dyktanda Ekologicznego dokonała pani Jolanta Tomsia, nauczycielka języka polskiego, która od jedenastu lat koordynuje przebieg etapu finałowego Dyktanda. Podziękowała wszystkim uczestnikom, jednocześnie pogratulowała im odwagi i determinacji w pokonywaniu zawiłości polskiej ortografii. Natomiast Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Siewierzu pan Rafał Wieja i pani Katarzyna Nowak, przewodnicząca Towarzystwa Ekologicznego „Wawrzynek” ogłosili wyniki Konkursu, wręczyli wszystkim uczestnikom pamiątkowe dyplomy oraz nagrody ufundowane przez Górnicze Zakłady Dolomitowe S.A. w Siewierzu. Pani Katarzyna Nowak zaprosiła laureatów na XIV Gminną Konferencję Ekologiczną, podczas której zwycięzcy wszystkich konkursów ekologicznych otrzymają nagrody ufundowane przez Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz.

Prowadzący XI Gminne Dyktando Ekologiczne: Klara Kubisa i Piotr Koronowicz