Szkoła Podstawowa nr 1
im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu

27-02-23 Konkurs „INWAZJA ZIELONYCH”

Konkurs „INWAZJA ZIELONYCH”

Serdecznie zapraszam zainteresowanych uczniów, w wieku 12-14 lat, do udziału w regionalnym konkursie plastycznym na ulotkę edukacyjną na temat roślin inwazyjnych „INWAZJA ZIELONYCH”. Organizatorem konkursu jest Uniwersytet Śląski w Katowicach.
Zadaniem konkursowym jest zaprojektowanie ulotki na temat wybranych gatunków roślin inwazyjnych oraz działań mających na celu ochronę rodzimej przyrody przed inwazją obcych gatunków. Projekt może być wykonany w formie papierowej lub elektronicznej.
Praca ma mieć format A4 składany na dwie lub trzy części. Praca elektroniczna powinna być przygotowana w formacie pdf lub jpg. Plik należy podpisać imieniem i nazwiskiem autora. Należy także dołączyć informację o programie, w jakim wykonano projekt.
W konkursie mogą brać udział osoby indywidualne lub zespoły maksymalnie trzyosobowe.
Do pracy należy dołączyć zgodę i zezwolenie, które stanowią załącznik nr 1 i 2 do regulaminu konkursu.
Pracę wraz z zezwoleniem i zgodą należy przekazać lub przesłać nauczycielowi biologii (knowak@sp1siewierz.pl), w terminie do 10 marca br. do godz. 10.00. Szkolna komisja konkursowa wybierze trzy najlepsze prace i prześle je do organizatora konkursu.
W Konkursie przewidziano nagrody rzeczowe dla laureatów I, II i III miejsca.

Katarzyna Nowak

regulamin http://sp1siewierz.pl/pliki/regulamin-konkursu.pdf

załącznik nr 1 http://sp1siewierz.pl/pliki/zal-nr-1-do-regulaminu.pdf

załacznik nr 2 http://sp1siewierz.pl/pliki/zal-nr-2-do-regulaminu.pdf