Szkoła Podstawowa nr 1
im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu

7-11-2022 Konkursu wiedzy o Niemczech ,,Deutschland ohne Geheimnis”

Regulamin konkursu wiedzy o Niemczech ,,Deutschland ohne Geheimnis”

1. Konkurs przeznaczony dla uczniów klas IV-VI
2. Przedmiotem konkursu jest wiedza o języku niemieckim i jego kulturze.

Cele konkursu:
Propagowanie nauki języka niemieckiego,
Wzbogacenie wiedzy o Niemczech- geografii, kulturze, życiu społecznym i tradycjach.
Mobilizowanie uczniów do samodzielnej i systematycznej pracy,
Inspirowanie uczniów do nauki języka niemieckiego.

Zasady konkursu
Konkurs składa się z jednego etapu.
Konkurs odbędzie się 7 grudnia 2022 r. o godz. 8.00. Konkurs ma formę testu składającego się z pytań otwartych i zamkniętych i trwa 45 min.
Zgłoszenie do uczestnictwa w konkursie przyjmuje nauczyciel języka niemieckiego Pan Piotr Czoik do 18.11.2022 r.
Uczeń otrzymuje jeden punkt za każdą prawidłową odpowiedź.
Uczniowie otrzymają materiały, za pomocą, których przygotują się do konkursu.
Podczas trwania konkursu uczeń pracuje samodzielnie i nie zakłóca w żaden sposób przebiegu konkursu.
Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwa Komisja Konkursowa.
Wyniki Konkursu
Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się 16 grudnia 2022 r.
Dla zwycięzców przewidziane są dyplomy i nagrody rzeczowe.
Wszyscy uczestnicy konkursu będą uhonorowani dyplomami.