Szkoła Podstawowa nr 1
im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu

DZIEŃ ZIEMI 2022 „ZAINWESTUJMY W NASZĄ PLANETĘ”

W ramach gminnych obchodów Dnia Ziemi 2022 odbył się 13. Gminny Konkurs Ekologiczny oraz 13. Gminna Konferencja Ekologiczna dla Młodzieży – oba wydarzenia miały postać zdalną. Organizatorem konkursu i konferencji była Szkoła Podstawowa nr 1 im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wojkowicach Kościelnych. Patronat honorowy nad przedsięwzięciami objął Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz, a patronat merytoryczny – Siewierskie Towarzystwo Ekologiczne „WAWRZYNEK”.

 1. Gminna Konferencja Ekologiczna dla Młodzieży odbyła się pod hasłem „Zainwestujmy w naszą planetę”. Jej celem było upowszechnianie wiedzy na temat ochrony środowiska, podnoszenie świadomości ekologicznej, poznanie zagrożeń środowiska naturalnego i rozbudzenie odpowiedzialności za jego stan, kształtowanie właściwej postawy wobec środowiska naturalnego.

W konferencji udział wzięli uczniowie ze wszystkich szkół z terenu Miasta i Gminy Siewierz. Pod opieką swoich nauczycieli, przygotowali prezentacje multimedialne na następujące tematy:

 • „Chronimy przyrodę, bo inwestujemy w Ziemię” – Szkoła Podstawowa
  w Brudzowicach;
 • „Wykorzystujemy odnawialne zasoby przyrody, bo inwestujemy w Ziemię” – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu;
 • „Segregujemy odpady, bo inwestujemy w Ziemię” – Szkoła Podstawowa nr 2
  w Siewierzu;
 • „Chronimy wody, gleby i powietrze, bo inwestujemy w Ziemię” – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wojkowicach Kościelnych;
 • „Zapobiegamy globalnemu ocieplaniu klimatu, bo inwestujemy w Ziemię” – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żelisławicach;
 • „Chronimy bioróżnorodność, bo inwestujemy w Ziemię” – Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Pawła II w Siewierzu.

Celem 13. Gminnego Konkursu Ekologicznego było upowszechnianie wiedzy na temat ochrony środowiska w Gminie Siewierz, kształtowanie u dzieci i młodzieży świadomości ekologicznej przy równoczesnym rozwijaniu wrażliwości artystycznej, kształtowanie i promowanie postaw sprzyjających trosce o środowisko, uświadomienie zagrożeń środowiska oraz docenianie wartości przyrodniczych, krajobrazowych i estetycznych najbliższej okolicy. Konkurs adresowany był do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych
z terenu Gminy Siewierz.

Komisja konkursowa oceniła prace uczniów pod kątem umiejętności obserwacji świata, pomysłowości, kreatywności, oryginalności, estetyki wykonania, ładunku emocjonalnego pracy oraz zgodności z tematem. Laureatami konkursu zostali następujący uczniowie naszej szkoły:

W kategorii: praca plastyczna „Chronimy przyrodę Ziemi” w grupie uczniów klas 1 – 3 szkoły podstawowej:

 • I miejsce – Małgorzata Wyszyńska z klasy 1c
 • II miejsce – Maria Wyszyńska z klasy 1c

W kategorii: fotografia „Wiosenna szata Ziemi” w grupie uczniów klas 4 – 6 szkoły podstawowej:

 • II miejsce – Hanna Wróbel z klasy 4c

W kategorii: fotografia „Niepowtarzalne piękno Ziemi” w grupie uczniów klas 7 – 8 szkoły podstawowej oraz uczniów szkół  ponadpodstawowych:

 • I miejsce – Oliwia Antkiewicz z klasy 8a
 • III miejsce – Bartosz Trzcionka z klasy 7a

Prezentacje szkół oraz wystawa prac konkursowych opublikowane są na stronie internetowej Miasta i Gminy Siewierz

 

Katarzyna Nowak

I Wyszyńska Małgorzata
I Wyszyńska Maria
II Wróbel Hanna
III Antkiewicz Oliwia
III Trzcionka Bartosz