Szkoła Podstawowa nr 1
im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu

Podsumowanie kampanii społeczno – edukacyjnej

 

„Może jestem niepełnosprawny ale niepełnosprawność nie jest mną”

W dniach od 18.03.2022 – 08.04.2022 w szkole została przeprowadzona kampania, mająca na celu zmianę sposobu postrzegania osób niepełnosprawnych oraz kształtowania postawy społecznej akceptacji i szacunku. Społeczność szkolna aktywnie włączyła się w obchody Światowego Dnia Zespołu Downa, kiedy to niektórzy uczniowie założyli kolorowe skarpetki nie do pary, co stanowi symbol solidarności z osobami z Zespołem Downa, które często żyją z poczuciem odrębności  i niedopasowania.  Kolejnym ważnym wydarzeniem w ramach kampanii był Światowy Dzień Świadomości Autyzmu – w dniu 01.04.2022 r.  uczniowie manifestując swoje wsparcie wobec osób autystycznych ubrali się na niebiesko. W klasie  III a, III b, III c oraz II a odbyły się zajęcia „Poznaj Marię, dziewczynkę, która lubi mieć plan”. Uczniowie w trakcie zajęć obejrzeli krótki film „Podróż Marii”,  dzięki któremu mogli zrozumieć specyfikę funkcjonowania osób z autyzmem. Temat wzbudził zainteresowanie, uczniowie zadawali dużo pytań, wykazali się empatią i zrozumieniem dla omawianych problemów. Zespoły klasowe wykonały prace plastyczne, które zostały zaprezentowane na gazetce ściennej poświęconej tematyce autyzmu. Zajęcia przeprowadziły Agnieszka Niemiec i Renata Kaczmarek. Samorząd Szkolny pod opieką Moniki Kleszcz włączył się w działania charytatywne wspierające „Bank Życzliwych Serc”. W ramach działań skierowanych do rodziców zaproponowano konsultacje z psychologiem, pedagogiem, neurologopedą i terapeutą integracji sensorycznej na terenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej - siedziba Siewierz. Nauczyciele natomiast mogli uczestniczyć w szkoleniu „Uczeń niepełnosprawny w szkole”, a specjaliści bezpośrednio zaangażowani w pracę z uczniami z niepełnosprawnościami uczestniczyli w spotkaniu, gdzie wymieniono się dobrymi praktykami i cennymi doświadczeniami w pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami.