Szkoła Podstawowa nr 1
im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu

Rekrutacja uczestników zadania Zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej

Informujemy, że Ministerstwo Sportu i Turystyki opublikowało listy beneficjentów w konkursie na realizację w 2024 roku zajęć sportowych z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej. Wśród jednostek samorządu terytorialnego, którym przyznano dofinansowanie znajduje się projekt Gminy Siewierz, który obejmuje bezpłatne zajęcia dla uczniów, realizowane poza obowiązkowymi lekcjami wychowania fizycznego.

Zajęcia realizowane będą w okresie od 27 maja 2024 roku do 30 listopada 2024 roku (z uwzględnieniem przerwy wakacyjnej w okresie od 21 czerwca do 2 września 2024 roku). Objęci mogą być nimi uczniowie klas I – VI (w trakcie całości realizacji projektu). 

W związku z powyższym w okresie od dnia 17 maja do 24 maja 2024 roku prowadzona będzie rekrutacja uczestników.

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest dostarczenie do sekretariatu szkoły karty zgłoszeniowej uczestnika podpisanej przez Rodziców/Opiekunów prawnych.

 

Dokumenty do pobrania:

REGULAMIN

KARTA ZGŁOSZENIOWA