Szkoła Podstawowa nr 1
im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu

Szkoła w projekcie „Ośrodek Wsparcia Architektury Dostępnej”

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu, w marcu br., wzięła udział w rekrutacji do projektu pod nazwą  „Ośrodek Wsparcia Architektury Dostępnej (OWDA) – kompleksowe usługi w zakresie dostępności architektonicznej dla podmiotów publicznych”. Formularz rekrutacyjny wraz z ankietą samooceny złożone przez szkołę przeszedł weryfikację i znaleźliśmy się wśród 450 podmiotów publicznych zakwalifikowanych do objęcia wsparciem OWDA.

Projekt „Ośrodek Wsparcia Architektury Dostępnej (OWDA) - kompleksowe usługi w zakresie dostępności architektonicznej dla podmiotów publicznych” realizowany jest w partnerstwie przez Lidera – Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR” oraz Partnerów:  Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i firmę ARQiteka Biuro Projektowe Marta Kulik, w ramach Osi II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działania 2.19 „Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Celem głównym projektu jest uruchomienie Ośrodka Wsparcia Architektury Dostępnej (OWDA), którego działalność będzie polegała na wspieraniu podmiotów publicznych jako inwestorów w zakresie wzrostu dostępności architektonicznej obiektów i ich otoczenia w ramach przestrzeni publicznej oraz w spełnianiu wymagań ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Opracowany model funkcjonowania OWDA oparty jest na zasadach postępowania obejmujących wsparcie PP w całym procesie inwestycyjnym od przygotowania do realizacji konkretnych inwestycji wraz z audytami dostępności przygotowującymi do konkretnych działań prowadzących do zapewniania dostępności budynków i ich otoczenia w ramach przestrzeni publicznej. Celem szczegółowym projektu jest udzielanie podmiotom publicznym kompleksowego wsparcia merytorycznego, doradczego, informacyjnego oraz audytowego. Wsparcie będzie udzielane przez specjalistów w dziedzinie architektury, dostępności, projektowania uniwersalnego i innych w zależności od potrzeb oraz rodzaju wspieranej inwestycji.

W ramach projektu szkoła wnioskowała o następujące wsparcie:

  • audyt dostępności architektonicznej wraz z raportem i rekomendacjami;
  • doradztwo w zakresie możliwości finansowania rozwiązań zapewniających dostępność architektoniczną;
  • konsultacje w zakresie wdrażania rekomendacji zawartych w raporcie z audytu dostępności architektonicznej;
  • doradztwo w procesie przygotowania przez szkołę procedur dotyczących dostępności architektonicznej w obszarze ewakuacji.

Termin całkowitej realizacji projektu „Ośrodek Wsparcia Architektury Dostępnej (OWDA) - kompleksowe usługi w zakresie dostępności architektonicznej dla podmiotów publicznych” planowany jest na 30 września 2023 roku.

 

Katarzyna Nowak