Szkoła Podstawowa nr 1
im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu

Uczniowie ,,jedynki” solidarni z Ukrainą

W Szkole Podstawowej nr 1 im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu zorganizowano wystawę ukazującą wyrazy wsparcia dla Ukrainy oraz nawołującą do zaprzestania działań wojennych. Cała społeczność szkolna włącza się w działania pomocowe organizowane przez  szkołę, min. zbiórkę najpotrzebniejszych rzeczy, takich jak: środków higieny i czystości, żywność, odzież i okrycie oraz inne najpotrzebniejsze rzeczy. Wyrażamy głęboką nadzieję, że dzięki jedności i współpracy wielu narodów do Ukrainy powróci spokój i zachowana zostanie jej suwerenność.

Nauczyciel plastyki

Monika Kleszcz