Szkoła Podstawowa nr 1
im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu

Zakończenie roku szkolnego 2023/2024

           21 czerwca 2024 r., w Szkole Podstawowej nr 1 im. Księstwa Siewierskiego  rozpoczęło się uroczyste zakończenie roku szkolnego, na które licznie przybyli zaproszeni goście. Dyrektor Rafał Wieja powitał: Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz pana Dariusza Waluszczyka, Radną Rady Miejskiej w Siewierzu panią Anetę Zarębę, Przewodniczącą Rady Rodziców panią Katarzynę Kazibut, Vice Przewodniczącego Rady Rodziców pana Michała Kłóska, Skarbnika Rady Rodziców panią Dianę Kawecką, Prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Siewierzu panią Annę Serwę, Prezesa Spółki Leśno-Gruntowej w Siewierzu pana Sylwestra Rzepeckiego oraz wszystkich nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, rodziców i uczniów.
            Podczas uroczystości odbyło się wręczenie pamiątkowych dyplomów uczniom klas trzecich szkoły podstawowej. Potem wychowawcy pogratulowali wybitnych osiągnięć uczniom klas 4-7, a następnie  pan Burmistrz wraz z Dyrektorem rozdali świadectwa wszystkim absolwentom. Wyróżniono także laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych wraz z ich opiekunami, uhonorowano najlepszych uczniów klas ósmych wpisem do Złotej Księgi oraz przyznano Statuetkę Najlepszego Absolwenta. W tym roku zdobyła ją Natalia Jąderko z klasy 8b.
            W trakcie spotkania nasi młodzi artyści mogli zaprezentować swoje umiejętności wokalne oraz taneczne.
            Na koniec pan Dyrektor jeszcze raz zabrał głos, życząc wszystkim zebranym udanego, zdrowego, słonecznego, a przede wszystkim bezpiecznego wypoczynku i uroczyście ogłosił początek wakacji.

Dziękuję wszystkim zebranym za udział w uroczystości,

Rafał Wieja

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Siewierzu