Szkoła Podstawowa nr 1
im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu

"Zajęcia sportowe dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej"

„Zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjnej dla uczniów uczęszczających do szkół na terenie Gminy Siewierz” współfinansowane ze środków Ministra Sportu i Turystyki w ramach Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów. Głównym celem organizacji zajęć jest aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży szkolnej oraz profilaktyka wad postawy. Zajęcia zawierają elementy gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej, realizowanej w formie ćwiczeń, gier i zabaw odpowiadających wiekowi i możliwościom psychoruchowym uczestników.