Szkoła Podstawowa nr 1
im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu

Organizacja roku szkolnego 2022/2023

 ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

 

1.      

30.08.2022 r.

Konferencja organizacyjna roku szkolnego 2022/2023

2.      

01.09.2022 r.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023

3.      

13.09.2022 r.

Konferencja Rady Pedagogicznej

4.      

13 – 15.09.2022 r.

Spotkania organizacyjne wychowawców klas
z rodzicami

5.      

15.11.2022 r.

Konferencja Rady Pedagogicznej

6.      

15-17.11.2022 r.

Śródokresowe spotkania wychowawców klas
z rodzicami

7.      

23 – 31.12.2022 r.

Zimowa przerwa świąteczna

8.      

9.01.2023r.

Wystawienie ocen proponowanych

9.      

12.01.2023 r.

Wystawienie ocen śródrocznych

10.   

13.01.2023 r.

Oddanie sprawozdań klasyfikacyjnych

11.   

16-29.01.2023 r.

Ferie zimowe

12.   

31.01.2023 r.

Konferencja klasyfikacyjna za I półrocze

13.   

31.01.2023 r.

Konferencja podsumowująca I półrocze

14.   

31.01- 2.02.2023 r.

Półroczne spotkania wychowawców klas z rodzicami

15.   

REKOLEKCJE

Konferencja szkoleniowa Rady Pedagogicznej

16.   

6-11.04.2023 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

17.   

9.05.2023 r.

Konferencja Rady Pedagogicznej

18.   

9-11.05.2023 r.

Spotkania wychowawców klas z rodzicami

19.   

23-25.05.2023 r.

Egzamin ósmoklasisty

20.   

06.06.2023 r.

Wystawienie ocen proponowanych

21.   

9.06.2023 r.

Wystawienie ocen rocznych i końcowych

22.   

12.06.2022 r.

Oddanie sprawozdań klasyfikacyjnych

23.   

13.06.2022 r.

Konferencja klasyfikacyjna za rok szkolny 2022/2023

24.   

23.06.2023 r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych

25.   

23.06.2023 r.

Konferencja plenarna za rok szkolny 2022/2023

26.   

24.06. – 31.08.2023 r.

Ferie letnie