Szkoła Podstawowa nr 1
im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu

PSYCHOLOG

„Dzieci chętniej współpracują, uczą się nowych umiejętności i okazują ciepłe uczucia wtedy,
kiedy ze strony dorosłych czują zachętę, wsparcie i miłość.”

„Pozytywna dyscyplina” Jane Nelsen i in.

 Psycholog szkolny – mgr Katarzyna Podsiadło

W Szkole Podstawowej nr 1 im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu pracuję, jako psycholog .
We współpracy z pedagogiem szkolnym, wychowawcami klas oraz nauczycielami przedmiotowymi diagnozuję potrzeby uczniów, monitoruję trudności edukacyjno-wychowawcze oraz udzielam wsparcia w rozwiązywaniu bieżących problemów z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

W ramach swoich obowiązków prowadzę zajęcia indywidualne o charakterze terapeutycznym, profilaktyczno-wychowawczym, zajęcia grupowe w klasach itp.

Jestem pomysłodawcą i współrealizatorką programów profilaktycznych zrealizowanych w szkole:
 „Zostań kumplem”, „Kumpel nie dokucza”, „Cyberodpowiedzialni” oraz „Uczymy się żyć w przyjaźni”. Realizowałam również program edukacyjny pt. „Fonolandia” dotyczący odpowiedzialnego i bezpiecznego korzystania z mediów cyfrowych i urządzeń mobilnych.

W ramach swoich działań organizuję akcje charytatywne, konkursy o charakterze profilaktycznym, happeningi i inne oraz współpracuję przy realizacji inicjatyw innych pracowników szkoły.

Współpracuję m.in. z Komendą Powiatową Policji w Będzinie, Powiatową Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Będzinie oraz organizacjami pozarządowymi.

 Na indywidualne konsultacje można umawiać się telefonicznie: 32 67 41 335 wew. 144, osobiście w gabinecie nr 14 (pierwsze piętro), poprzez dziennik elektroniczny lub mailowo: kpodsiadlo@sp1siewierz.pl

Harmonogram mojej pracy w roku szkolnym 2021/2022:

Poniedziałek 

7.55-10.55

Wtorek

7.55-10.55 

Środa

12.05-16.05

Czwartek

8.00-10.00
15.10-17.10

Piątek

11.35-16.35


Serdecznie zapraszam do współpracy w bieżącym roku szkolnym.