Szkoła Podstawowa nr 1
im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu

Zuchy

  

Gromady zuchowe „Sobieradziki” i „Ekoludki” działają w naszej szkole już od prawie 10 lat. Jesienną porą rozpoczęły swą działalność i regularne zbiórki pod opieką pwd Bożeny Noszczyk i phm Doroty Dziąbek. Do gromad należy 36 zuchów, są to uczniowie klasy 1-3. Zuchy regularnie spotykają się na zbiórkach raz
w tygodniu, od czasu do czasu odbywają się również  zajęcia w terenie.

Wszyscy mali harcerze chętnie uczestniczą w spotkaniach gromady, nabywają wiedzę na temat tradycji i obrzędowości harcerskiej, poznają podstawowe Prawa Zucha, zaznajamiają się z ideami harcerskimi. Tematyka poszczególnych zbiórek
i cykli tematycznych oraz zdobywanie przez zuchy kolejnych sprawności odbywa się zgodnie z opracowanym przez drużynowe Planem Pracy Gromady Zuchowej.
W planie ujęta została tematyka zbiórek, gawędy zuchowe, zawołania, pląsy, zabawy i piosenki harcerskie, a także warunki zdobywania przez zuchy poszczególnych sprawności i tematyka majsterek plastycznych.

Zuchy uwielbiają gawędy wygłaszane przez drużynowych, ważne są dla nich ustalenia podejmowane w kręgu rady. Poznaliśmy zuchowe piosenki i pląsy, których uczymy innych. Dużą popularnością cieszy się zuchowa majsterka. Wszyscy bardzo chętnie uczestniczą w zbiórkach w terenie, poznajemy wtedy nasze miasto, uczymy się znaków patrolowych, poznajemy ciekawych ludzi. Każdy zuch ma też okazję  nauczyć się wielu pożytecznych umiejętności. Zawsze uczestniczymy też w pracach pożytecznych na terenie szkoły i okolicy.

Cyklicznie zdobywamy zuchowe sprawności i staramy się aby Prawo Zucha było dla nas drogowskazem. Cenimy sobie dyscyplinę i zgodną rywalizację. Każda zbiórka podsumowana jest w zuchowym kręgu i stanowi zachętę do pracy nad swoim charakterem.