Szkoła Podstawowa nr 1
im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu

SKO

 

Wychodząc naprzeciw potrzebie edukacji finansowej w szkole, w lutym 2016r. przystąpiliśmy do Programu Szkolnych Kas Oszczędności. 

Nawyk oszczędzania wpojony dzieciom porządkuje ich systematyczność i odpowiedzialność. Dzieci oszczędzające wyrastają na dobrych i zapobiegliwych gospodarzy. 
Dzięki Programowi SKO uczniowie uczą się szeroko pojętego oszczędzania (pieniędzy, wody, prądu, gazu, czasu, zdrowia, żywności...) i racjonalnego gospodarowania swoimi dochodami. 
Szkoła posiada konto SKO w banku PKO, na którym uczniowie gromadzą indywidualnie swoje oszczędności oraz te wypracowane podczas działalności zarobkowej.

Opiekun: Joanna Dybowska

 

Cele SKO:

 • Wyrabianie nawyku świadomego oszczędzania, systematyczności i wytrwałości w gromadzeniu pieniędzy oraz racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami finansowymi
 • Kształtowanie  pomysłowości i przedsiębiorczości w zdobywaniu funduszy
 • Podejmowanie inicjatyw zmierzających do ochrony naturalnego środowiska
 • Popularyzacja wiedzy ekonomicznej
 • Rozpowszechnianie wiedzy nt. cyberbezpieczeństwa
 • Organizowanie konkursów, quizów dotyczących oszczędzania
 • Zapoznanie z działalnością banku PKO i przyzwyczajanie do korzystania z usług bankowych
 • Organizowanie różnorodnych akcji charytatywnych

Inicjatywy i działania:

 1. Przyjmowanie nowych członków do SKO
 2. Dokonywanie wpłat i wypłat na kontach indywidualnych uczniów i szkolnym koncie SKO
 3. Organizowanie konkursów propagujących oszczędzanie
 4. Promowanie uczniów najlepiej oszczędzających w danym miesiącu „Pieniążkowy chomik”
 5. Organizowanie imprez integracyjnych "Nocowanie w szkole", „Piknik wiosenny”
 6. Prowadzenie zajęć poświęconych oszczędzaniu z pracownikami banku PKO
 7. Wspieranie i organizacja akcji charytatywnych
 8. Prowadzenie akcji zbiórki plastikowych nakrętek i surowców wtórnych
 9. Organizowanie wycieczek do oddziału banku PKO  w Siewierzu
 10. Wypracowanie funduszy z działalności zarobkowej uczniów "SŁODKIE ŚRODY"
 11. Współpraca z Bankiem PKO w Siewierzu
 12. Prowadzenie szkolnego bloga   na platformie www. szkolneblogi.ploraz gazetki ściennej SKO