Szkoła Podstawowa nr 1
im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu

SKO

Wychodząc naprzeciw potrzebie edukacji finansowej w szkole, w lutym 2016 r. szkoła przystąpiła do Programu Szkolnych Kas Oszczędności. Dzięki Programowi SKO uczniowie uczą się szeroko pojętego oszczędzania (pieniędzy, wody, prądu, gazu, czasu, zdrowia, żywności...) i racjonalnego gospodarowania swoimi dochodami. Szkoła posiada konto SKO w banku PKO, na którym uczniowie gromadzą indywidualnie swoje oszczędności oraz te wypracowane podczas działalności zarobkowej.

ZUCHY

W szkole od prawie 10 lat działają dwie gromady zuchowe, które zrzeszają zuchy w wieku od 7 do 10 lat.  Pod czujnym okiem opiekunek otwierają się na świat i innych ludzi. Zawiązują pierwsze przyjaźnie, uczą się pracować w grupie, rozwijają swoje zainteresowania i zdobywają nowe umiejętności. Jednak w zabawie na zbiórce nie można zapominać o stawianiu zuchom obowiązków – określa je Prawo Zucha, programy sprawności i gwiazdek, przepisy gier, a także sformułowane przez drużynowego wymagania. Trzeba im się podporządkowywać, bo dobra zabawa, odznaki i zuchowy mundur są tego warte.

SAMORZĄD UCZNIOWSKI-KIERMASZE

Samorząd uczniowski stanowi nieodłączną część szkoły. Jest to niezwykle prężnie działająca organizacja, która ma znaczący wpływ na to, co dzieje się w szkole. Tradycją stały się już świąteczne kiermasze czy akcje charytatywne organizowane przez SU, podczas których zbierane są fundusze na szczytne cele, tj. leczenie chorych dzieci czy wspieranie rodzin najuboższych.

CENTRUM EKOLOGICZNE

W Szkole Podstawowej nr 1 utworzone zostało Centrum Edukacji Ekologicznej. Opiekę nad nim sprawuje Siewierskie Towarzystwo Ekologiczne „WAWRZYNEK”. CEE to bardzo dobrze wyposażone miejsca do edukowania młodszych i starszych mieszkańców gminy poprzez  prowadzenie zajęć teoretycznych i praktycznych z zakresu ekologii, ochrony środowiska, biologii i geografii. W godzinach dopołudniowych z pracowni korzystają uczniowie, a po południami odbywają się spotkania, wykłady, warsztaty i inne zajęcia otwarte dla wszystkich chętnych mieszkańców gminy Siewierz.